Informacja o dniu wolnym od pracy


Szanowni Państwo, 

Informujemy, że w Przemęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o. o., dzień 8.01.2024 r. będzie dniem wolnym od pracy (w zamian za święto przypadające 
w sobotę tj. 6.01.2024). Biuro Obsługi Klienta będzie w tym dniu nieczynne.

Jednocześnie zapewniamy o ciągłości świadczonych usług, tj. dostawie wody i odbiorze ścieków oraz o nieprzerwanym funkcjonowaniu służb eksploatacyjnych.