Organy spółki


Zgromadzenie wspólników:

Wójt Gminy Przemęt – Janusz Frąckowiak

Rada nadzorcza:

Przewodniczący - Jerzy Szczepan Akielaszek
Wiceprzewodniczący - Grzegorz Lorych
Członek - Krzysztof Grabowski

Zarząd Spółki:

Prezes zarządu – Józef Kwaśniewicz