Informacja o zakończeniu inwestycji


ZAKOŃCZONO INWESTYCJĘ

 

Uprzejmie informujemy, że zakończono realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap II wraz z przebudową sieci wodociągowej dla miejscowości Siekówko oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Poświętno”.

 

Celem inwestycji była poprawa jakości życia mieszkańców Siekówka poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości: Sokołowice, Biskupice, Poświętno, Popowo Stare, Bucz i Barchlin poprzez wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Poświętno.

 

Zakres prac obejmował w szczególności: 

- budowę  6,159 km systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, 

- przebudowę 0,412 km zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę, 

- zakup i dostawa wyposażenia stacji uzdania wody 1 szt.

 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: brutto 6 137 254,44 zł  

Wartość dofinansowania wyniosła: brutto 3 574 932,00 zł

 

Wykonawcą powyższych robót był:  Marcinem Grygier prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MARCIN GRYGIER COMPLEX INSTAL, ul. Józefa Piłsudskiego 5, 63-100 Śrem

 

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach operacji typu: „Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:                                                                      Europa  inwestująca w obszary wiejskie